Retourbeleid

Retourbeleid van Pauliens babyshop, gevestigd te Ouddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 81374518.
 

Als u bij Pauliens babyshop artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in dit retourbeleid.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Mits het product onbeschadigd, niet gebruikt en in de originele verpakking is.

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pauline de klepper, info@pauliensbabyshop.nl, hermansweg 2, 3253 BG, Ouddorp) via een ondubbelzinnige verklaring (per post of per email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.


Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben ontvangen.


Teruggave van de goederen

U dient de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons (pauliens babyshop, hermansweg 2, 3253 BG, Ouddorp) terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.


Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.