Let op! Bij gratis verzending wordt altijd DHL gebruikt, tenzij het echt niet anders kan!

Gegevens

Pauline de Klepper

Hermansweg 2

3253BG, Ouddorp

info@pauliensbabyshop.nl

Btw-id: NL003554746B93

KvK nr: 81374518

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Pauliens babyshop, gevestigd te Ouddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 81374518.

Als u bij Pauliens babyshop artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen op www.pauliensbabyshop.nl zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

Voorraad beheer

Wij doen onze uiterste best om www.pauliensbabyshop.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter kan het bij uitzondering voorkomen dat een product niet op voorraad is. In dat geval wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om u te informeren over de levertijden.

Verzendmomenten

Pauliens babyshop verstuurt alle bestellingen als pakketpost via Post NL of DHL Bestellingen geplaatst en betaald voor 13.00 uur worden diezelfde dag door ons verstuurd. Bestellingen die na 13.00 geplaatst en betaald, worden de volgende dag verstuurd. Post NL bezorgt ook op zaterdag.  Doorgaans worden de pakketjes binnen Nederland de volgende dag al bezorgd.

Post NL bezorging

 

Standaard bezorging geschied door Post NL. Geef bij voorkeur een adres op waar overdag iemand aanwezig is om uw bestelling in ontvangst te nemen. Vermeld in het opmerkingsveld in het winkelwagentje als het bij de buren mag worden afgeleverd. Wanneer een pakket de eerste keer niet bij u kan worden afgeleverd laat Post NL een bericht achter. U kunt dan een nieuwe afspraak maken met Post NL. Kan het pakket herhaaldelijk niet in ontvangst worden genomen, dan zal het geretourneerd worden naar Pauliens babyshop. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen worden verhaald op de opdrachtgever. Neem bij eventuele schade door transport zo snel mogelijk contact op met info@pauliensbabyshop.nl met een foto en omschrijving van de schade met de  vermelding van het factuurnummer.

Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn. Zie de pagina retourbeleid voor het wijzigen van de overeenkomst.

 

 

Overmacht

Pauliens babyshop is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

(Type) Fouten

In geval van (type) fouten wordt de normaal geldende prijs gehanteerd.

 

Retourbeleid

Retourbeleid van Pauliens babyshop, gevestigd te Ouddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 81374518.

Als u bij Pauliens babyshop artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in dit retourbeleid.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen ( uitgezonderd sale producten) . Mits het product onbeschadigd, niet gebruikt en in de originele verpakking is.

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pauline de klepper, info@pauliensbabyshop.nl, hermansweg 2, 3253 BG, Ouddorp) via een ondubbelzinnige verklaring (per post of per email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben ontvangen.

Teruggave van de goederen

U dient de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons (pauliens babyshop, hermansweg 2, 3253 BG, Ouddorp) terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Privacybeleid

Privacybeleid van Pauliens babyshop, gevestigd te Ouddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 81374518.

Als u bij Pauliens babyshop artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in dit Privacybeleid.

 

Pauliens babyshop respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website www.pauliensbabyshop.nl en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Daarom zal pauliens babyshop persoonsgegevens nooit doorverkopen of kenbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld indien het betreffende product rechtstreeks vanuit een van onze leveranciers verstuurd dient te worden. Pauliens babyshop zal de leverancier verzoeken om de betreffende persoonsgegevens binnen een maand na levering te verwijderen.

 

 

Pauliens babyshop verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 •        Naam (voor- en achternaam)
 •        Factuuradres
 •        Afleveradres
 •        E-mailadres
 •        Telefoonnummer
 •        Bankrekeningnummer
 •        IP-adres
 •        Internetbrowser en apparaat type

 

Pauliens babyshop verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •        het afhandelen van uw betaling
 •        om je bestelling bij u af te leveren
 •        om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om uw bestelling op een 

          correcte manier te verwerken

 •        om u te informeren over wijzigingen van onze producten

Over ons privacybeleid

Pauliens babyshop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pauliens babyshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31-01-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@pauliensbabyshop.nl.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Onze webshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Omdat de webshop In ons eigen beheer is, komen de gegevens alleen bij ons terecht.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Jimdo. Jimdo verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Jimdo heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Jimdo is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie . Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Molle bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post NL of DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats en emailgegevens met Post NL delen. Post NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post NL onderaannemers inschakelt, stelt Post NL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van de diensten van derden. Wij noteren uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door www.pauliensbabyshop.nl worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe doen via info@pauliensbabyshop.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pauliens babyshop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via info@pauliensbabyshop.nl.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google heeft niet onze toestemming de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.